برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله آموزش اینترنتی مراقبت بهداشتی در حوادث غیر مترقبه فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله آموزش اینترنتی مراقبت بهداشتی در حوادث غیر مترقبه فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله آموزش اینترنتی مراقبت بهداشتی در حوادث غیر مترقبه فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله آموزش اینترنتی مراقبت بهداشتی در حوادث غیر مترقبه فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1385

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: 1

نویسنده(ها):

آسیه درویش – دانشگاه علوم پزشکی تهران – دانشکده پرستاری و مامایی

چکیده:

امروزه حوادث غیرمترقبه و افراد آسیب دیده از آن ، به عنوان یک معضل بهداشتی عمده مورد توجه قرار گرفته است . مطالعات علمی زیادی، ب ه دنبال وقوع حوادث غیرمترقبه شدید، انجام شـده و راه حـل هـای جدیـدی بـرای ارتقـاء اقـدامات پزشـکی و بهداشتی ارائه نموده اند . با بررسی حوادث غیر مترقبه گذشته در ایران به عدم آگاهی مردم آسیب دیده در خصوص حفظ جان خود و خانواده پی می بریم . مسلم است که ایجاد این آگاهی، مستلزم آموزش است . چنانچه وزارت بهداشت، آمـوزش کارکنـان بهداشتی و عموم اهالی را یکی از م ؤلفه های مهم آماده باش در حوادث غیر مترقبه اعلام مـی نمایـد ، آمـوزش و آگـاه نمـودن مردم از جزئیات نحوه عمل تیم امداد از طریق اطلاعات قرار گرفته در سایت های مختلف منجر به ایجاد نظم در کمک رسـانی، افزایش هماهنگی مردم با تیم امداد و افزایش آستانه امید آسیب دیدگان خصوصاً در زیر آوار می گـردد . فنـاوری اطلاعـات بـر دانش مردم در مورد چگونگی برخورد با حوادث غیرمترقبه می افزاید . با توجه به برنامه های توسعه فناوری اطلاعات در کـشور لازم است با استفاده از تجارب دیگران به توسعه امر آموزش اینترنتی در شاخه های مختلف اقدام شود . در این مقاله تلاش مـی نماییم، تأثیرآموزش مراقبت بهداشتی از طریق اینترنت در حوادث غیر مترقبه و عامل های موثر در این امر را مـورد مطالعـه و بازبینی قرار دهیم . ابتدا اهمیت دسترسی آس ان به آموزش اینترنتیرا مشخص نموده و زیرساختهای ارتباطی مـورد نیـاز بـرای ارائه آموزش اینترنتی مراقبت بهداشتی در حوادث غیرمترقبه را در سطح جامعه مورد بررسی قرار می دهیم . سپس بـه بررسـی شاخه های مختلف آموزش مراقبت بهداشتی قابل ارائه از طریق اینترنت از جمله آموزش به عموم مردم، آموزش به امـدادگران، آموزش پیش از وقوع حادثه و پس از وقوع حادثه خواهیم پرداخت . در ادامه الزامات و چالـشهای پـیش رو در ایـران را تـشریح نموده و در نهایت با جمع بندی مطالب به ارائه عناوین راهکارهایی برای توسعه این امر در ایران خواهیم پرداخت

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله آموزش اینترنتی مراقبت بهداشتی در حوادث غیر مترقبه فایل ورد (word)