برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی اصول طراحی سیمای مساجد معاصر از دیدگاه اسلامی در نقد دستورالعمل شهرداری تهران مصوب سال 1389 فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی اصول طراحی سیمای مساجد معاصر از دیدگاه اسلامی در نقد دستورالعمل شهرداری تهران مصوب سال 1389 فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی اصول طراحی سیمای مساجد معاصر از دیدگاه اسلامی در نقد دستورالعمل شهرداری تهران مصوب سال 1389 فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی اصول طراحی سیمای مساجد معاصر از دیدگاه اسلامی در نقد دستورالعمل شهرداری تهران مصوب سال 1389 فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
تعداد صفحات: 17
نویسنده(ها):
مجتبی نبوی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
زینب مقدوری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ، دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی حمزه نژاد – استادیار و عضو هیات علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:
سیماسازی مساجد اسلامی به عنوان شناسه ی عبادتگاه مسلمانان در طی هزار و چهارصد سال مسجد سازی ،به گونه ای شکل گرفته که هردوره آن سبب مباهات است.متأسفانه در دهه های اخیر به دلیل عدم توجه به مبانی نظری ، قوانین و نیز کوتاهی معماران و دست اندرکاران امر مسجد سازی ، سیمای ظاهری این ابنیه مخدوش گشته است. این پژوهش با هدف یافتن اصول سیما سازی مسهاجد معاصهر به گونه ا ی که در شریعت اسلام به آن اشاره شده، شکل گرفته و در پی یافتن شاخصی برای ارزیابی طرح های سیماسازی مساجد امروز با توجه به اصول اسلامی و تصحیح ساز وکار تدوین، نظارت و اجرا برای آن است. روش انجام این پژوهش، استدلالی تحلیلی می باشد که به دسته بندی شاخصه های سیما سازی مساجد از دیدگاه اسلامی پرداخته است .این دسته بندی ها شامل تاثیر مبانی نظری اسلام ، مکان یابی مساجد ، برنامه فیزیکی مساجد و عناصر کالبدی آن بر سیما سازی این ابنیه است . برای استخراج اصول، از استنادات دینی ، رساله علما ، شواهد تاریخی ، شواهد بومی و نظرات صاحب نظران معماری ، استفاده شده است.در پایان هر بخش جدولی شامل اصولی جهت تکمیل جداول متداول ارزیابی طرح های مساجد در شهر تهران مصوب 7113 به عنهوان پا یتخت یک کشوراسلامی، نتیجه گیری و پیشنهاد می گردد . با توجه به مستندات ، فقط پارامتر های مکان یابی و برنا مه فیزیکی در جداول متداول ،موردارزیابی قرارگرفته و دو اصل ارزیابی مبانی نظری طرح و ارزیابی عناصر کالبدی سیمای مسجد نادیده گرفته شده است. در نتیجه این پژوهش 2 اصل فوق به عنوان سر فصل جدید به جداول ارزیابی اضافه شده و در ما بقی قسمت ها، پارامتر های ارزیابی تکمیل گردیده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی اصول طراحی سیمای مساجد معاصر از دیدگاه اسلامی در نقد دستورالعمل شهرداری تهران مصوب سال 1389 فایل ورد (word)