برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک های شهری فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک های شهری فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک های شهری فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک های شهری فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: چهارمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

محمدجواد عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
پیام نجفی – استادیار گروه خاک و آب، دانشکده کشاورزی

چکیده:

با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، فعالیت های صنعتی و تولد فناوری های جدید همچنین فعالیت هایی از قبیل استخراج معادن و اختصاص محل هایی جهت انباشت ضایعات سبب ایجاد خاک های جدیدی گردیده که در سیستم WRB (2006) تحت عنوان Technosol از خاک های Anthrosol جدا شده است. شناخت خاک های مراکز صنعتی و شهری بعنوان اکوسیستم های خاص و با خصوصیات متفاوت، باعث شده است که این نواحی بعنوان سیستم های پیچیده مورد توجه قرار گیرند. هدف از این تحقیق بررسی اجمالی برخی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک های شهری و مطالعه اثر این خصوصیات و همچنین شرایط شهری بر روی آلودگی فلزات سنگین می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که خواص فیزیکی و رطوبت خاک نقش تعیین کننده ای در تبیین دیگر خواص خاک های مذکور دارد.علاوه بر این در استفاده از خاک های شهری، احیا مناطق صنعتی و یا کاربرد ترکیبی از خاک شهری و برخی ضایعات (آلی و صنعتی)، بایستی پارامترهایی مثل مواد مادری واثر آن بر واکنش های شمیایی و فعالیت بیولوژیکی خاک مورد توجه قرار گیرد. از طرفی دستاورد شهر و زندگی شهرنشینی، تولید انواع ضایعات آلی و معدنی می باشد که هر دسته از این ضایعات دارای خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاص خود می باشند. لذا می توان با تعیین فرمولی برای ترکیب آنها بسیاری از مشکلات و خطرات زیست محیطی آن ها را کاهش داد و چه بسا بتوان از آن ها بعنوان بستری برای فضای سبز استفاده کرد. البته ضرورت انجام یکسری تحقیقات جامع در این زمینه، جهت رسیدن به نتایج قطعی محسوس می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک های شهری فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی رودخانه مهران شهرتبریز و شبیه سازی گزینه های مدیریتی مختلف، جهت ارائه راهکارهای بهبود خصوصیات کیفی فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی رودخانه مهران شهرتبریز و شبیه سازی گزینه های مدیریتی مختلف، جهت ارائه راهکارهای بهبود خصوصیات کیفی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی رودخانه مهران شهرتبریز و شبیه سازی گزینه های مدیریتی مختلف، جهت ارائه راهکارهای بهبود خصوصیات کیفی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی رودخانه مهران شهرتبریز و شبیه سازی گزینه های مدیریتی مختلف، جهت ارائه راهکارهای بهبود خصوصیات کیفی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری

تعداد صفحات: 11

نویسنده(ها):

حسن اصلانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی تهران
رضا دهقانزاده – دکتری تخصصی بهداشت محیط، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه ع
بهزاد افشار فروغ شمس – کارشناس ارشد عمران محیط زیست، شرکت مهندسین مشاور تهران سازان فرآبین

چکیده:

بدلیل محدود بودن منابع و ذخایر آب در اغلب مناطق کشور از جمله کمبود بارندگی در شهر تبریز و نیز افزایش رشد جمعیت و گسترش صنایع، استفاده از منابع موجود آب و جلوگیری از آلودگی آن به یک امر غیر قابل اجتناب و ضروری تبدیل شده است.علاوه براین حفاظت محیط زیست و حفظ بهداشت آن در سطح متعالی، یکی از مهمترین وظایف افراد جامعه ایست که در آن زندگی می کنند. هدف از این مطالعه نشان دادن وضعیت کیفی رودخانه مهران رود وتعیین آلوده بودن یا آلوده نبودن آن به فاضلاب شهری می باشد. پیمایش مسیر عبور رودخانه مهران رود از منبع و سرچشمه آن تا محل حوزه آبریزی که وارد آن می شود به منظور تعیین نمودن محل های دقیق انشعابات رودخانه ، ورود سیلابها ، فاضلابها و ; صورت گرفت در این پیمایش تصمیمات لازم در خصوص محل های نمونه برداری و نیز مشخص نمودن نقاط بحرانی و تاثیر گذار در کیفیت رودخانه انجام گرفت و سپس نمونه ها در آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی دانشکده بهداشت و تغذیه تبریز مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین و انحراف معیار مقا دیر pH،DO،ِNO3،TSS،COD،BOD5 ، کدورت و رنگ بترتیب ،(SD=58,19) ،80/2 SD= ( 30,24) و155/08 , (SD =70,24)،385/29(SD=237,77) ،7/17(SD=1) ،4/52(SD=3,46) ،7/28(SD=1,83) ،1013/33(SD=637,58) ، 122/08 می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه مشخص شد که این رودخانه کاملاً آلوده به فاضلاب شهری و کاملاً غیربهداشتی می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی رودخانه مهران شهرتبریز و شبیه سازی گزینه های مدیریتی مختلف، جهت ارائه راهکارهای بهبود خصوصیات کیفی فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و طبقه بندی خاک در توالی پستی و بلندیدر اقلیمی در منطقه بافت کرمان فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و طبقه بندی خاک در توالی پستی و بلندیدر اقلیمی در منطقه بافت کرمان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و طبقه بندی خاک در توالی پستی و بلندیدر اقلیمی در منطقه بافت کرمان فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و طبقه بندی خاک در توالی پستی و بلندیدر اقلیمی در منطقه بافت کرمان فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی

تعداد صفحات: 6

نویسنده(ها):

معصومه معاذالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد، کرمان، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر ک
محمدهادی فرپور – استادیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجید محمودآبادی – استادیار، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
هرمزد نقوی – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی کرمان

چکیده:

اقلیم و پستی و بلندی به عنوان دو عامل خاکسازی مهم در تشکیل خاک می باشند. مهمترین اهداف این پژوهش بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و رده بندی خاک در توالی پستی وبلندی- اقلیمی و نحوه تشکیل و تکامل خاک در منطقه بافت کرمان می باشد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و طبقه بندی خاک در توالی پستی و بلندیدر اقلیمی در منطقه بافت کرمان فایل ورد (word)

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و آمیلوگرافی برخی از آردهای تولیدی کارخانجات استان خراسان رضوی فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و آمیلوگرافی برخی از آردهای تولیدی کارخانجات استان خراسان رضوی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و آمیلوگرافی برخی از آردهای تولیدی کارخانجات استان خراسان رضوی فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و آمیلوگرافی برخی از آردهای تولیدی کارخانجات استان خراسان رضوی فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
تعداد صفحات: 16
نویسنده(ها):
شیما نعیمی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار، ایران (نویسنده مسئول)
امیرحسین الهامی راد – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار ، ایران
محمد آرمین – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، گروه علوم و صنایع غذایی، سبزوار ، ایران

چکیده:
آرد گندم در دنیا و بخصوص در ایران به عنوان پرمصرف ترین آرد در تهیه نان استفاده می شود و سالانه مقادیر زیادی از این محصول توسط کارخانجات مختلف به بازار مصرف ایران ارائه می گردد. لذا بررسی کیفیت آردهای تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق، آرد تولیدی از چهار کارخانه در استان خراسان رضوی جمع آوری شد. سپس آزمون های فریکوشیمیایی و آمیلوگرافی روی این آردها انجام شد. نتایج نشان داد که آرد سبزوار بالاترین میزان پروتئین و خاکستر را با مقادیر 9/89% و 1/35% داشت و آرد مشهد از نظر عدد زلنی و رطوبت 22/87 و 12/23% بود. از نظر گلوتن، اسیدیته و نشاسته آرد تربت به ترتیب با مقادیر 27/43%، 3/13% و 0/62% بالاترین میزان را داشتند (0/05>p). همچنین نتایج آزمون آمیلوگراف نشان داد که آرد نیشابور بیشترین دمای ژلاتینه شدن و آرد سبزوار کمترین دمای ژلاتینه شدن را داشت اما بین آرد های مذکور تفاوت معنی داری وجود نداشت (0/05<p).

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و آمیلوگرافی برخی از آردهای تولیدی کارخانجات استان خراسان رضوی فایل ورد (word)