برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت نانوسیال غیرنیوتنی در جریان مغشوش درون لوله فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت نانوسیال غیرنیوتنی در جریان مغشوش درون لوله فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت نانوسیال غیرنیوتنی در جریان مغشوش درون لوله فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت نانوسیال غیرنیوتنی در جریان مغشوش درون لوله فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
تعداد صفحات: 8
نویسنده(ها):
محمد شریفی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خمینی شهر
داود طغرایی – استادیار،دانشکده مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خمینی شهر
احمدرضا عظیمیان – استاد،دانشکده مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد خمینی شهر

چکیده:
در این تحقیق، جریان مغشوش یک نانوسیال غیرنیوتنی در یک لوله افقی با مقطع مدور و با در نظر گرفتن شارحرارتی ثابت روی جداره لوله، به روش دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) شبیه سازی شده است. به این منظور با استفاده از نرم افزار فلوئنت معادلات بقای جرم، بقای مومنتم و بقای انرژی برای جریان مغشوش سیال غیرنیوتنی محلول آبی 5/0% وزنی کربوکسی متیل سلولز و همچنین برای نانوسیال حاوی ذرات آلومینا در سیال غیرنیوتنی مذکور تحلیل شده است. میدان های دمای نانوسیال ها به دست آمده و با تحلیل نتایج، ضریب انتقال حرارت جابجایی نانوسیال ها محاسبه شده است. نتایج حاصله، با نتایج سیال پایه مقایسه شده اند. اثرات کسرحجمی یا غلظت نانوذرات و عدد رینولدز بر ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت بررسی شده اند. نتایج، بیانگر افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت با استفاده از نانوسیال غیرنیوتنی نسبت به سیال غیرنیوتنی پایه است. این افزایش با کسرحجمی نانوذرات و عدد رینولدز رابطه مستقیم دارد. نتایج این تحقیق تطابق مطلوبی را با نتایج تحقیقات آزمایشگاهی نشان می دهد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله بررسی عددی افزایش ضریب انتقال حرارت جابجایی و عدد ناسلت نانوسیال غیرنیوتنی در جریان مغشوش درون لوله فایل ورد (word)