برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و درصد پروتئین دانه سه رقم گندم نان فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و درصد پروتئین دانه سه رقم گندم نان فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و درصد پروتئین دانه سه رقم گندم نان فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و درصد پروتئین دانه سه رقم گندم نان فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کمبود آب و تنش خشکی در زراعت

تعداد صفحات: 8

نویسنده(ها):

حمید دهقان‌زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
کریم نوزادنمین – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و درصد پروتئین دانه سه رقم گندم نان (Triticum aestivum L.) ، آزمایشی در سال زراعی 1389-1388 در مزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق به صورت کرت‌های خرد شده، با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در 3 تکرار به اجرا درآمد . عامل اصلی میزان آب آبیاری شامل آبیاری کامل (ETC100) و 80 درصد آبیاری کامل (ETC80) و 60 درصد آبیاری اصلی میزان آب آبیاری شامل آبیاری کامل (ETC60) و عامل فرعی شامل ارقام قدس، مهدوی و بک کراس روشن بودند. تیمارهای آبیاری کامل و 80 درصد آبیاری کامل، از نظر صفات اندازه‌گیری شده عملکرد و اجزای عملکرد دانه تفاوت معنی‌داری نداشتند. افزایش فاصله آبیاری از 80 درصد به 60 دصد آبیاری سبب کاهش معنی‌دار عملکرد دانه و اجزای آن شد . با این حال با افزایش دور آبیاری درصد پروتیین دانه افزایش معنی‌داری داشت .اختلاف ارقام از نظر عملکرد دانه و درصد پروتئین معنی‌دار نبود. بر اساس نتایج این بررسی ممکن است در شرایط مشابه با مطالعه حاضر، گندم را با 80 درصد آبیاری کامل، آبیاری نمود و ضمن 20 درصد صرفه‌جوئی در آب آبیاری مصرفی، علاوه بر این که عملکرد دانه‌ای نزدیک به تیمار آبیاری کامل به دست آورد، درصد پروتئین هم حدود 1/77 درصد افزایش یابد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تأثیر تنش خشکی بر عملکرد و درصد پروتئین دانه سه رقم گندم نان فایل ورد (word)