برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله تعیین نژاد و کمیت سنجی بیماری فوزاریمی سنبله گندم به روش واکنش کمی زنجیره ای پلی مراز فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله تعیین نژاد و کمیت سنجی بیماری فوزاریمی سنبله گندم به روش واکنش کمی زنجیره ای پلی مراز فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله تعیین نژاد و کمیت سنجی بیماری فوزاریمی سنبله گندم به روش واکنش کمی زنجیره ای پلی مراز فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله تعیین نژاد و کمیت سنجی بیماری فوزاریمی سنبله گندم به روش واکنش کمی زنجیره ای پلی مراز فایل ورد (word) :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
تعداد صفحات: 2
نویسنده(ها):
سیدمحمود طبیب غفاری – مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد- دزفول صندوق پستی 333
Els. C.P. Verstappen – Droevendaalsesteeg 1, 6708PB, و PO Box 69, WAGENINGEN, The Netherlands
Theo A.J. van der Lee – Droevendaalsesteeg 1, 6708PB, و PO Box 69, WAGENINGEN, The Netherlands
Olivier Robert – Bioplante, Florimond Desprez, BP41, 59242, Cappelle-en-Pévèle, France-

چکیده:
بیماری فوزاریم خوشه گندم یک بیماری قارچی مخرب ویژه مناطق مرطوب و نیمه مرطوب می باشد. علاوه بر گونه غالبF.graminearumگونه های دیگری از این قارچ مرکب شامل Microdochium و F. culmorum, F. avenaceum, F. Poae nivale قبلابانام F. nivaleشناخته می شد) ، نیز روی خوشه های گندم شناسائی شده اند. این بیماری ظرف چند هفته در شرایط مطلوب محیطی توسعه یافته و باعث کاهش شدید و معنی دار عملکرد می شود. همچنین تجمع فیتو توکسین های تولید شده بوسیله قارچ بویژهDeoxynivalenol (DON)در دانه های برداشت شده از کیفیت محصول کاسته و بر سلامت غذای انسان نیز اثر منفی میگذارد. بهره گیری از روش های پیشرفته شناسائی نژاد و کمیت سنجی قارچ در سنبله امکان غربالگری ژرم پلاسم و مدیریت مبارزه با آن را از جنبه به نژادی مقدور می نماید. در این بررسی گونه هایFusariumدر 28 نمونه سنبله آلوده جمع آوری شده با استفاده از پرایمر ها و پروب های اختصاصی هر یک از گونه ها و بهره گیری از روشqPCRبه تفکیک شناسائی و میزان غلظت بیوماس قارچ نمونه ها اندازه گیری گردید. پس از برداشت خوشه های آلوده از مزرعه و نگه داری آنها در دمای 20 – درجه سانتی گراد، به تدریج نمونه ها در ازت مایع آسیاب و پس از خشک کردن آنها در شرایط خلا، عملیات استخراجDNAبا استفاده ازPROMEGA KITWizard Magnetic DNA Purification System for Food) انجام شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله تعیین نژاد و کمیت سنجی بیماری فوزاریمی سنبله گندم به روش واکنش کمی زنجیره ای پلی مراز فایل ورد (word)