مقاله پیش بینی رفتار سایشی قطعات تف جوشی شده با استفاده از مدل عصبی فازی تطبیق پذیر (ANFIS) فایل ورد (word)

 مقاله پیش بینی رفتار سایشی قطعات تف جوشی شده با استفاده از مدل عصبی فازی تطبیق پذیر (ANFIS) فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

مقاله بررسی عوامل موثر در تولید آنزیمهای پکتیناز و آمیلاز در تخمیر حالت جامد فایل ورد (word)

 مقاله بررسی عوامل موثر در تولید آنزیمهای پکتیناز و آمیلاز در تخمیر حالت جامد فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی

مقاله ارائه مصالح ساختمانی ابتکاری با کاربری پایدار (در خانه سازی با هزینه کمینه) فایل ورد (word)

 مقاله ارائه مصالح ساختمانی ابتکاری با کاربری پایدار (در خانه سازی با هزینه کمینه) فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارائه

مقاله ارزیابی آثار برخورد لرزه ای سازه ها با توجه به طراحی بر اساس عملکرد و روش های ایمن سازی فایل ورد (word)

 مقاله ارزیابی آثار برخورد لرزه ای سازه ها با توجه به طراحی بر اساس عملکرد و روش های ایمن سازی فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا

مقاله تاثیر نقدشوندگی و شفافیت اطلاعات در بازارهای مالی(مورد مطالعه:بورس اوراق بهادار تهران) فایل ورد (word)

 مقاله تاثیر نقدشوندگی و شفافیت اطلاعات در بازارهای مالی(مورد مطالعه:بورس اوراق بهادار تهران) فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تاثیر نقدشوندگی

مقاله اتصال سیستم های فتوولتاییک به شبکه با استفاده از اینورتر منبع امپدانس موازی فایل ورد (word)

 مقاله اتصال سیستم های فتوولتاییک به شبکه با استفاده از اینورتر منبع امپدانس موازی فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اتصال

مقاله بررسی اثر تنشهای ترموالاستیک، بر خواص کششی آلیاژ آلومینیم 2024 فایل ورد (word)

 مقاله بررسی اثر تنشهای ترموالاستیک، بر خواص کششی آلیاژ آلومینیم 2024 فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی اثر تنشهای ترموالاستیک،

مقاله فرآوری آهن اسفنجی قائم و میدرکس برای تولید سرامیک های مغناطیسی فایل ورد (word)

 مقاله فرآوری آهن اسفنجی قائم و میدرکس برای تولید سرامیک های مغناطیسی فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله فرآوری آهن اسفنجی