مقاله اثرات حفاظتی عصاره تام زردچوبه بر دژنراسیون سلول های نوروگلیای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت فایل ورد (word)

 مقاله اثرات حفاظتی عصاره تام زردچوبه بر دژنراسیون سلول های نوروگلیای شاخ قدامی نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت

مقاله بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد صاحبکاران موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی فایل ورد (word)

 مقاله بررسی ارتباط بین اندازه موسسه حسابرسی، تعداد صاحبکاران موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی

استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت رتبه بندی مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران فایل ورد (word)

 استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره جهت رتبه بندی مناطق شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران فایل ورد (word) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

مقاله تحلیلی از هویت در فضای شهری نمونه موردی خیابان های کریم خان زند انقلاب و عفیف آباد در شیراز فایل ورد (word)

 مقاله تحلیلی از هویت در فضای شهری نمونه موردی خیابان های کریم خان زند انقلاب و عفیف آباد در شیراز فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا

مقاله استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (Flowدر3D) در تحلیل مسئله شکست سد و مقایسه با روش لاگرانژی (SPH) فایل ورد (word)

 مقاله استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (Flowدر3D) در تحلیل مسئله شکست سد و مقایسه با روش لاگرانژی (SPH) فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

ارائه الگوی سنجش و ارزیابی ریسک پروژه های پژوهشیدر راهبردی حوزه ICT :مطالعه موردی پروژه های مرکز تحقیقات مخابرات ایران فایل ورد (word)

 ارائه الگوی سنجش و ارزیابی ریسک پروژه های پژوهشیدر راهبردی حوزه ICT :مطالعه موردی پروژه های مرکز تحقیقات مخابرات ایران فایل ورد (word) دارای 27 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا

بررسی امنیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه و حریم خصوصی نرم افزار پیام رسان فوری وایبر فایل ورد (word)

 بررسی امنیت شبکه های اجتماعی تلفن همراه و حریم خصوصی نرم افزار پیام رسان فوری وایبر فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد

مکان یابی هاب با در نظرگرفتن اثرات گازهای گلخانه ای در حمل ونقل هوایی فایل ورد (word)

 مکان یابی هاب با در نظرگرفتن اثرات گازهای گلخانه ای در حمل ونقل هوایی فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مکان یابی

مقاله اثرات دگرآسیبی غلظت های مختلف عصاره اندام های سلمه تره بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا، گلرنگ و کلزا فایل ورد (word)

 مقاله اثرات دگرآسیبی غلظت های مختلف عصاره اندام های سلمه تره بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا، گلرنگ و کلزا فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت