مقاله نظام مدیریت استراتژیک در بنادر نسل جدید به کمک مدل BSC فایل ورد (word)

 مقاله نظام مدیریت استراتژیک در بنادر نسل جدید به کمک مدل BSC فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نظام مدیریت استراتژیک

مقاله طراحی بستار و بلوک سیلندر در موتورهای احتراق داخلی براساس استحکام خستگی مواد فایل ورد (word)

 مقاله طراحی بستار و بلوک سیلندر در موتورهای احتراق داخلی براساس استحکام خستگی مواد فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله طراحی

مقاله الگوریتم جستجوی گرانشی چندمدی با تابع قله – دره بهبودیافته فایل ورد (word)

 مقاله الگوریتم جستجوی گرانشی چندمدی با تابع قله – دره بهبودیافته فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله الگوریتم جستجوی گرانشی چندمدی

مقاله بررسی اثر ایسکمی – پرفیوژن مجدد کبد بر عملکرد و شاخص های استرس اکسیداتیو کلیه فایل ورد (word)

 مقاله بررسی اثر ایسکمی – پرفیوژن مجدد کبد بر عملکرد و شاخص های استرس اکسیداتیو کلیه فایل ورد (word) دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد

Preparation of a mixed matrix thin film composite membrane of Poly (etherدر6درblock amide)/fumed nanoدرsilica for CO2/N2 separation فایل ورد (word)

 Preparation of a mixed matrix thin film composite membrane of Poly (etherدر6درblock amide)/fumed nanoدرsilica for CO2/N2 separation فایل ورد (word) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل

مقاله بومی سازی؛ رویکردی فرهنگی به بومی سازی الگوهای مدیریت فایل ورد (word)

 مقاله بومی سازی؛ رویکردی فرهنگی به بومی سازی الگوهای مدیریت فایل ورد (word) دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بومی سازی؛ رویکردی فرهنگی به

یک فیلتر اکتیو مرکب بدون ترانسفورماتور با استفاده از مبدل مدولاسیون پهنای باند (PWM) سه سطحی برای راه اندازی موتور با ولتاژ متوسط فایل ورد (word)

 یک فیلتر اکتیو مرکب بدون ترانسفورماتور با استفاده از مبدل مدولاسیون پهنای باند (PWM) سه سطحی برای راه اندازی موتور با ولتاژ متوسط فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و