برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله زندگی پس از واقعه 11 سپتامبر: صنعت بیمه هنوز هم شانس رشد دارد فایل ورد (word) دارای 39 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله زندگی پس از واقعه 11 سپتامبر: صنعت بیمه هنوز هم شانس رشد دارد فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله زندگی پس از واقعه 11 سپتامبر: صنعت بیمه هنوز هم شانس رشد دارد فایل ورد (word)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله زندگی پس از واقعه 11 سپتامبر: صنعت بیمه هنوز هم شانس رشد دارد فایل ورد (word) :

یك ماه پس از حمله تروریستی به ایالات متحده كه دنیا را در بهت و حیرت فرو برد دیوید دو David doe ، رئیس قسمت رشته های بیمه ای ویژه شركت با مسئولیت محدود آلـن هــو جـان سن Johnson Ltd, Alwen Hough. واقعه را این چنین تفسیر می كند.
بعضی وقایع تاریخی وجود دارند كه تحولی تكان دهنده را در دنیـایی كه مـا در آن زنـدگـی و كـار می كنـیم به وجـود می آورند.
بی شك واقعه 11 سپتامبر در زمره این گونه حوادث تاریخی می گنجد.

روبرت كی (Robert Kee) كتاب بسیار ارزشمندی بــه نام جـــهانی كــه پـــشت ســـر گذارده ایم، در مورد زندگی مردم انگلستان در سال 1939 به رشته تحریر درآورده است. این كتاب تصویر بسیار جالبی از نحوه زندگی آن دوران كه به فرجام تلـخ جنـگ جهـانی دوم منـتهی شـد ارائـه می دهد. امید است كه بتوانیم با استفاده از تجارب آن دوران و انطباق آن با شرایط كنونی كه بــا آن مــواجــه هـــستیم، از عوامل ناخوشایند مشابه اجتناب ورزیم.

آن چه به هرحال قابل پیش بینی است آن است كه در یك دنیای تهدید شونده و خطرناك نیاز به حفاظت در مقابل خطرات احتمالی و به تبع آن نیاز به صنعت بیمه رو به رشد است.
هم چون سایر صنایع مهم ، صنعت بیمه نیز از حملات 11 سپتامبر خسارات فراوانی متحمل شده است كه عمدتاً حول دو محور دور می زند. در حالی كه صنعت بیمه بدون شك برای اعلام هـرچنـد خـوشبـینانه خسـارت
بیــمه شــدگان تــحت فـشار رسـانـه هـا و

سرمایه گذاران قرار دارد، لیــكن در مقــطع كنونی بسیار زود است كه بتوان تخمین نزدیك به واقع را ارائه داد.
عملكرد محتاطانه تر دیگری (كه توسط بیمه لویدز (Lloyd’s) انجام گرفته است) عبارت از خــودداری از اظهـار نظــر بــرای مــدت طــولانی تـر می باشــد. یقــیناً تعـداد زیـــادی از بیـــمه گران اتــكایی كه از حجم

تخمین های اولیه خسارت‎ها متعجب بودند، با گذشت چند روز از واقعه كه میزان خسارت تخمینی به حدود دو برابر افزایش یافت، بهت زده شدند.
با اطمینان می توان گفت كه در اثر فرار سرمایه ها پس از فاجعه 11 سپتامبر صنعت بیمه بیش از 60 میلیون دلار متضرر شده است.
سهام شركت های بیمه حتی قبل از این واقعه هم به سبب عدم تمایل سرمایه گذاران به این نوع سهام، با ركود مواجه بود. در رابطه با افت تعداد بیمه نامه های صادره و ذخیره گیری در بیــــمه های اتـــومبــیل كه ســـبب ایـن ركود شده‎بود، مدیریت و كاركنان بیمه های اتومبیل در لویدز می باید پاسخگو باشند.
در واقع فضای تشویقی برای جذب سرمـایه گـذاران جـدید را به سختی می توان ایجاد كرد.

صنعت بیمه طی سالیان دراز از جــامعه سرمایه گذاران عقب مانده بود، ولی قـبل از 11 سپــــتامبر در حـــال جبـــران ایـن عقب افتادگی و بهبود وضعیت بازار بود.
در واقع با وجود شـــرایط مطـــلوب بـــازار سهام و جلب توجه سرمایه گذاران صبورتر و بعضاً ماجراجوتر، صنعت بیمه در حال كسب موفقیت در این زمینه بود كه حملات 11 سپتامبر همه چیز را تغییر داد.
مشــكل تجـــارت در ریــسك تــخـمین خسـارت‎های نـاشناخته می باشد. بیمه لویدز با وجـــودی كـــه از قســمتی به نــام سنــاریوی
واقـــع گـــرایــانه بـلایـا (RDS) كه به تخمین
خسارت های ناشی از بلایای طبیــعی و یــا ســوانح ایجـاد شـده تـوسط بشر می پردازد سود می برد، لیكن در مورد برخورد دو جت عظیم به برج های دوقلو، علیرغم این كه حدس آن ها بسیار نزدیك به واقعیت بود، نتوانست خسارت ناشی از متوقف شدن پروازهای همه خطوط هوایی امریكا برای چهار روز و خســـارت نـــاشـــی از تـــوقــف كار شركت های بازرگانی را در تخمین خود در نظر داشته باشد.
خسارت 11 سپتامبر یقیناً بزرگ ترین خ

سارت تاریخ بیمه تاكنون بوده است. تنها سوال مطرح این است كه مقدار آن چقدر اسـت؟ خسـارت هـا شـامـل از دسـت رفـتن
دارائی ها، خسارت ناشی از متوقف شدن فعالیت های تجاری (بزرگ ترین بازار بورس دنیا برای چهار روز متوقف شد) ، از دست رفتن جان هزاران انسان كه تعداد بسیاری از آنان برای خود و شركت هایشان بیمه عمر و حوادث داشته اند و البته خسارت ناشی از نابود شدن جت ها بود.
حجم فوق العاده زیاد این كابوس تقریباً غیر قابل تحمل است ضمن آن كه موضوع شكــایت خـانـواده های قـربانـیان كه عــلیه
سازمـان ها و اشخـاصی هـم چـون مسـئولین فرودگاه ها كه اهمال آنان باعث عملی شدن برنامه هواپیما ربایان شده است و حتی طراحان هواپیما و معماران برج ها، نیز علاوه بر خسارات مستقیم مطرح است.

دورنمایی از یك فرایند حقوقی بلندمدت بیرحمانه ای وجود دارد كه باعث می شود موارد پرداخت خسارت بیشتری توسط بیمه به وجود آید. این امر خود ناصحیح بودن هرگونه تخمین اولیـه را در مـورد كـل خسـارت قـوت
می بخشد.
موضوع پیچیده دیگری كه می تواند گریبان گیر قسمت های خاصی از صنعت بیمه باشد، مساله تعهد پرداخت است و این امر به آن معنا است كه هنگامی كه شركت های بیمه شروع به پرداخت تعهدات مالی خود در قبال افراد بیمه شده می كنند، ممكن است با مشكل كمبود نقدینگی قبل از جمع آوری هزینه های بیمه مواجه شوند.
در صورتی كه مشكل توانایی پرداخت بدهی شركت های بیمه حاد شود، به قطع و یقین دولت ها مجبور خواهند شد كه با در اختیار گذاشتن نوعی وام توافقی بنام “Bridging Loan” به آن ها كمك كنند.

علیرغم حجم بالای خسارت های ناشی از فاجعه 11 سپتامبر و این حقیقت كه بیمه گرها با استفاده از تبصره « شــرایـط ویـژه دوران جنگ » چنان كه بسیاری از رهبران سیاسی شرایط را كاملاً جنگی تلقی كنند، می توانند از پرداخت خسارت به بازماندگان سرباز زنند، ولی خـود را به تــعرفـه هـای مـوجـود متـعهد
می دانند.

در چنین شرایطی و به خصوص با عنایت به این كه بسیاری از دولت ها به كمك خطوط هوایی شتافته اند، بسیار دور از انتظار است كه صنعـت بیمه از پذیرش كمك های دولتی در صورت نیاز اجتناب ورزد.
تأثیر حملات 11 سپتامبر بر صنعت بیمه عمیقاً دور از تصور بوده است. ولی حتی با در نظر گرفتن آسیب پذیربودن این صنعت، دورنمایی دیگر و به مراتب مثبت تر موجود است كه باید آن را قویاً برجسته كرد. با توجه به آن كه نیاز به بیمه یقیناً انعكاسی از

ادوار اقـــتصادی است و در شــرایط كنونی ادوار فوق به سمت بازگشت به شرایط عادی در حال حركت است ، لذا نیاز به بیمه رو به رشد است و نه كاهش .
زمینه های رشد صنعت بیمه در آینده تحت تاثیر عوامل بسیاری است ، ولی از میان آن ها چهار عامل زیر می توانند به عنوان عوامل كلیدی در نظر گرفته شوند:

1) تقاضای فراوان و رو به رشد افراد حقیقی برای بیمه به خصوص در ایالت هایی كه دولت ایالتی از تامین بیمه های اجتماعی امتناع می كند یا آن را مشروط به معاینات پزشكی می نماید، به صورت نیاز به بیمه بازنشستگی و بیمه خدمات درمانی دیده می شود.

2) تداوم جهانی شدن اقتصاد علیرغم روند كند آن به رشد صنعت بیمه كمك خواهد كرد. پدیده فوق به گسترش شركت ها و توسعه آگاهی عمومی نسبت به حقوق مدنی نیز خواهد انجامید.

3) تمركز جمعیت و سرمایه در نواحی ساحلی باتوجه به تغییرات آب و هوایی در این نواحی موجب افزایش نیاز به بیمه خواهد شد.

4) شرایط جدید اقتصاد و توام با خطرات احتمالی كه شركت ها و جوامع با آن مواجه هستند و وابستگی بیش از پیش انسان به فناوری نیز به نوبه خود در افزایش نیاز به بیمه اثرگذار هستند.

بنابراین با یك بینش مثبت ، با وجود فاجعه 11 سپتامبر و پیش بینی های تاریكی كه با خود به همراه آورد باید گفت كه صنعت بیمه می تواند و باید از این معضل عبور كند و پا برجا بماند.
زمینه بالقوه بسیار خوبی برای رشد و به تبع آن فرصت سرمایه گذاری در این زمینه وجود دارد.
بیمه لویدز و بازار بورس لندن با بخش صدور منحصر به فرد آن و مهارت های تخصصی كه در زمیــنه ســهام دارنـد در واقع می توانند از این آزمایش سخت عبور كرده و قویتر و مطمئن تر از گذشته به فعالیت خود ادامه دهند .
مترجم: رضا مفید
منبع: Insurance Day, Wednesday October 17 2001, No: 1081, p. 11.

تهیه و تنظیم: مهدی نمن الحسینی

مـركـــز جـهانی آمـــار آتــــش ســوزی (World Fire Statistics Center) گزارش سالیانه اش را در خصوص زیان های اقتصادی وانسانی حوادث ناشی از آتش سوزی به سازمان ملل ارائه داده است.
طبق این گزارش، كشورهای جهان تلاش زیادی برای كاهش خســـارت های جــانی و مــالی حــوادث نــاشی از آتش سوزی انجام
نــداده اند و در مجــموع تــوجــه عمــومی به
آتش سوزی در مقایسه با سایر حوادث از جمله حوادث جنایی و جـاده ای بسـیار كمـتر است. چـرا كه ایـمنی جاده ها مرتباً در حال بهبود است در حالی كه هزینه چندانی در خصوص مقابله با آتـــش ســـوزی صـــورت نمی گیرد.
البته دلایلی برای خوش بینی وجود دارد كـــه مـــهم تریـن آن ها كــاهــش خســـارت های آتــش ســوزی در آمــریـكا در طی سال های 1996 تا 1998 است. خسارت های مســتقیم آتـــش ســـوزی (شــامـل انـفجارات تبـــعی
آتش سوزی و نه زیان حاصل از انفجاری كه بدون

رخداد آتش‎سوزی از قبیل برخی اعمال تروریستی ایجاد شده است ).
در امریكا از 9/9 میلیارد دلار در سال 1996 به 1/9 میلیارد دلار در سال 1998 كاهش یافته است . هم چنین تعداد قربانیان آتش سوزی نیز از 5400 نفر به 4400 نفر تقلیل یافت.
این روند نزولی تا حد زیای دلگرم كننده و حاكی از تدابیر دولت فدرال برای كاهش هزینه آتش سوزی است . در این خصوص دولت امــریكا از 25 ســال پیش در حال مطالعه
روش های بدیع جهت پیشگیری وحفاظت در مقابل آتش سوزی است.
بدیهی است كه اگر دیگر كشورهای جهان نیز مطالعات مشابهی را در خصوص مهار آتش سوزی انجام دهند آن گاه نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
هـــدف اصــلی مـركـز جهانی آمار
آتش سوزی، ترغیب دولت ها به اتخاذ راهكارهایی در جهت كاهش هزینه های ناشی از آتش سوزی است كه اخیراً حدود یك درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص داده اند.
اهمیت این موضوع تا آنجاست كه اتحادیه اروپا یك گروه كاری از متخصصین آتش سوزی را بــرای مــهار خــسارت های نــاشــی از وقوع
آتش سوزی تشكیل داده است.

هم چنین دولت انگلستان یك هیئت مشورتی در جهت بررسی روش های ایمنی در بـرابـر آتـش سوزی دایر كرده است كه همه
گروه های دخیل در آتش سوزی عضو آن هسـتند.
ایـن هیـئت بیـشتر آمـار و ارقـام
خسـارت ها و هـزیـنه های ایجاد شده به وسیله
آتش سوزی را مورد توجه قرار داده و قصد دارد به كاهش هزینه های سنگین ناشی از آن كمك نماید. هم اكنون در این كشور یك عزم و اراده جمعی برای مقابله با‌ آتش سوزی وعواقب آن وجود دارد، هرچند مدت زیادی طول خواهد كشید تا اقدامات موثر و جدی در این خصوص صورت گیرد ولی در هر حال این تلاش ها دلگرم كننده و امید بخش می باشد.
مركز جهانی آمار آتش سوزی، سال گذشته از تاسیس یك بانك اطلاعاتی جامع در زمینه آمار آتش سوزی در گستره اروپا خبر داد.
بدین منظور گروهی شامل كاربران این بانك اطلاعاتی از جمله سرویس های مقابله با
آتــش ســوزی ، انــجمن های ایمنــی حـریق،
تهیه كنندگان تجهیزات مقابله با آتش سوزی ،

بیمه گران آتش سوزی ، دولت و مجامع صنعتی و علمی تشكیل و از این گروه خواسته شد با تكمیل یك پرسشنامه مشخص كنـند كه در خصوص آتش سوزی چه آمـار و ارقـامی
مـی تـوانند تهیه كنند و به چه آمارهایی نیاز دارنـد.
جـواب های حاصـل از این پرسشنامه ها نـتایج بـسیار سـودمندی برای این مركز به همراه خواهد داشت .

جدول 1- هزینه خسارت های مستقیم ناشی از آتش سوزی در كشورهای منتخب جهان

كشور
خسارت های مستقیم (میلیون دلار) نسبت خسارت های مستقیم به GDP (درصد)
1998-1996
1996 1997 1998
اسلونی 0/17 0/9 4/11 09/0
جمهوری چك 4/51 6/36 6/65 09/0
ژاپن 6/3661 1/3576 4344 09/0
سنگاپور 1/82 9/79 7/66 09/0
ایالات‎متحده‎امریكا 9900 9000 9100 11/0
آلمان 8/3246 2/2472 9/2544 12/0
مجارستان – – – 12/0 {88-1986}
لهستان 1/3 8/2 8/2 12/0
اسپانیا – – – 12/0 {1984}
انگلستان 1/1724 3/1803 7/2166 14/0
فنلاند 9/190 1/176 5/205 15/0
استرالیا – – – 16/0 {93-1992}
نیوزلند – – – 17/0 {94-1993}
اتریش 7/401 3/391 – 18/0 {97-1995}
هلند 5/722 – – 18/0 {96-1995}
كانادا 9/1167 3/1241 5/1006 19/0
فرانسه 9/3326 9/2441 8/2611 19/0
ایتالیا – – 7/2516 20/0
دانمارك 2/432 1/343 8/376 22/0
سوئد 0/571 0/517 2/493 22/0
سوئیس – – – 23/0
نروژ 5/422 1/407 5/367 27/0
بلژیك – – – 40/0 {89-1988}

جدول 2- هزینه های خسارت های غیر مستقیم ناشی از آتش سوزی در كشورهای منتخب جهان
كشور متوسط نسبت خسارت های غیرمستقیم به GDP ( درصد) 98-1996
نروژ 003/0
فنلاند 008/0
ایالات متحده آمریكا 009/0
سوئد 010/0
ایتالیا 014/0 {94-1993}
اسلونی 014/0
ژاپن 016/0 {86-1985}
فرانسه 020/0
انگلستان 020/0
جمهوری چك 021/0
كانادا 022/0 {1991}
آلمان 027/0
هلند 027/0 {96-1995}
دانمارك 029/0 {95-1993}
مجارستان 029/0 {93-1992}
اتریش 034/0 {97-1995}
سوئیس 095/0 {1989}

جدول 3 تعداد قربانیان حوادث ناشی از آتش سوزی در كشورهای منتخب جهان
كشور 1996 1997 1998
سنگاپور 5 10 5
سوئیس 35 – –
اسپانیا 240 260 250
هلند 130 – –
استرالیا 145 110 135
اتریش 55 75 55
ایتالیا 425 475 –
آلمان 895 730 650
فرانسه 645 530 605
جمهوری چك 125 140 100
نیوزیلند 40 40 55
انگلستان 745 760 700
اسلونی 30 30 20
كانادا 410 460 370
یونان 140 160 145
نروژ 70 70 55
لهستان 620 600 550
دانمارك 105 75 75
سوئد 125 130 180
ژاپن 2020 2140 2100
ایالات متحده امریكا 5400 4400 4400
فنلاند 110 105 90
ایرلند 90 75 –
مجارستان 255 255 205

جدول 4 تعداد قربانیان حوادث ناشی از آتش سوزی به ازای هر 100 هزار
نفر جمعیت در كشورهای منتخب جهان
كشور تعداد قربانیان به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت
98-1996
سنگاپور 18/0
سوئیس 43/0 {96-1994}
اسپانیا 64/0
هلند 68/0 {96-1994}
استرالیا 70/0
اتریش 76/0
ایتالیا 79/0 {97-1995}
آلمان 92/0
فرانسه 02/1
جمهوری چك 18/1
نیوزیلند 20/1
انگلستان 25/1
بلژیك 27/1 {95-1993}
اسلونی 34/1
كانادا 38/1
یونان 41/1
نروژ 48/1
لهستان 54/1
دانمارك 61/1
سوئد 64/1
ژاپن 66/1
ایالات متحده امریكا 77/1
فنلاند 98/1
ایرلند 16/2 {97-1995}
مجارستان 35/2

جدول 5 هزینه سازمان های اطفاء حریق در كشورهای منتخب جهان
كشور متوسط نسبت هزینه به GDP (درصد)
98-1996
سنگاپور 03/0
اسلونی 06/0
دانمارك 09/0
نروژ 10/0
اتریش 11/0 {1994}
نیوزیلند 13/0
هلند 15/0 {96-1994}
بلژیك 18/0 {89-1987}
لهستان 18/0
سوئد 20/0
انگلستان 23/0
ایالات متحده امریكا 23/0
فنلاند 29/0 {94-1993}
ژاپن 34/0
كانادا 35/0 {1991}
جمهوری چك 38/0 {98-1997}

جدول 6 هزینه های اداری بیمه آتش سوزی در كشورهای منتخب جهان
كشور متوسط نسبت هزینه به GDP (درصد)
98-1996
مجارستان 01/0 {88-1987}
سنگاپور 03/0
فنلاند 04/0
هلند 04/0 {88-1987}
ایتالیا 05/0 {1998}
اسپانیا 05/0 {1986}
كانادا 06/0 {1991}
آلمان 07/0
سوئد 07/0
اسلونی 08/0
انگلستان 08/0
ایالات متحده امریكا 08/0
فرانسه 09/0
نروژ 09/0
دانمارك 10/0 {98-1997}
ژاپن 11/0
اتریش 14/0 {80-1979}
نیوزیلند 19/0 {94-1993}
بلژیك 28/0 {89-1988}

جدول 7 هزینه های ایمن سازی ساختمان ها در مقابل آتش سوزی در كشورهای منتخب جهان

كشور
هزینه ایمن سازی (میلیون دلار) نسبت هزینه های ایمن سازی به كل هزینه های ساختمان (درصد)
1996 1997 1998
كانادا 9/1459 4/1608 5/1493 9/3
جمهوری چك 2/110 4/89 9/104 0/3
دانمارك – 7/700 2/769 0/5
فرانسه 3/2192 9/1843 2093 5/2
ایتالیا 3/4076 1/3535 – 0/4
ژاپن 8/9907 5/7690 1/7757 5/2
نیوزیلند 117 7/101 82 5/2
نروژ 7/594 7/637 643 75/3
سنگاپور 4/571 1/562 6/363 0/4
اسلونی 4/24 2/23 3/30 5/2
سوئد 8/292 290 9/295 5/2
انگلستان 2/2155 1/2172 7/2416 3/2
ایالات‎متحده‎امریكا 27400 31400 34300 –

جدول 8 ایمن سازی ساختمان ها در برابر آتش سوزی دركشورهای منتخب جهان
كشور متوسط نسبت هزینه به GDP (درصد)
سوئد 12/0
فرانسه 14/0
اسلونی 14/0
نیوزیلند 17/0
انگلستان 17/0
جمهوری چك 18/0
ژاپن 20/0
بلژیك 21/0 {88-1987}
كانادا 25/0
سوئیس 29/0 {1989}
هلند 30/0 {95-1993}
ایتالیا 33/0 {97-1995}
ایالات متحده امریكا 37/0
دانمارك 42/0 {98-1997}
مجارستان 42/0 {88-1987}
نروژ 42/0
سنگاپور 58/0

منبع: The Geneva Association, World Fire Statistics, No. 17 / October
2001 pp. 1 – 7 .

سومین كنفرانس كلن با موضوع مدیریت ریسـك و تـأمین مالـی آن، بـوسیـله شـركت انگلیسی گرلینگ (Gerling) و گروه تحقیقاتی بیمه و ریـســك، كه مركـز آن در انگلـستان قـــرار دارد و با حضور حدود 300 متخصص، در كولون برگزار گردید كه می توان این كنفرانس را رویدادی خوشایند و نیروبخش دانست.

شركت كنندگان در كنفرانس منتخبی از خریداران بیمه، مدیران ریسك، بیمه گران مستقیم و اتكایی آلمانی بودند، كه در كنار هیـــأت نمـــایندگی بـــزرگی از انگـــلستان و هیأت های كوچك تری از سایر كشورهای اروپایی گردهم آمده بودند.

ریـاســــت كـــنفـرانس را لئــــوزاگـــل (Leo Zagel)، كه پــس از دیتـــمار نـواك (Dietmar Nowak) به ریاست بخش بیمه های صنعتی شركت گرلینگ منصوب شده است و هم چنین پل باكوت (Paul Bawcutt) از شركت آر آی آر جی RIRG)) برعهده داشتند.
نكته قابل توجه در این كنفرانس آن بود كه بسیاری از سخنرانان از تكرار اظهارات قدیمی و كلیشه ای در مورد سقوط بازار و مشكلاتی كه پیش روی همه قرار دارد اجتناب ورزیدند و در عوض، در طی دو روز برگزاری كنــفرانس، مقــاله های تحلیلی با رویكردی
آینده نگر ارائه گردید.

یان كلارك (Ian Clarck) از گروه مشــــاوران مــدیــریــت مؤسسه بــاكـــون و وودرو (Bacon & Woodrow) یكی از سخنرانان برجسته كنفرانس بود.
بــه نـــظر یـــان كلارك، كارگزاران (دلالان) بیمه صنعتی بسیار دیر برای مقابله با چالش شركت های حسابداری جهانی در حوزه مدیریت ریسك واگذار شده، اقدام نموده اند.
به گفـته كـلارك، « پیـشنهاد تأسیس یك شركت وابسته (Captive) و توصیه به”خود بیـــمه گری“ (Self – Insurance) تنـــها راه و
هم چنین بخش بسیار كوچك از هر فرایند مدیریت ریسك است.

در این شرایط كارگزاران بیمه ای با تمركز بر این حوزه ها، رقبای اصلی خود را كه همان پنج شركت بزرگ حسابداری جهانی هستند، نادیده گرفته اند».
حسابداران، مدیریت ریسك را به صورت یك فعالیت كلیدی در آینده تعریف می كنند كه می تواند ارتباط نزدیكی با مشتریان برقرار كرده و از نیروی كار بسیار ماهر برخوردار باشد و مقادیر زیادی از سرمایه خود را نیز برای شناخت سیستم های مدیریت تخصیص دهد. به طور مثال، آرتور اندرسن (Arthur Andersen) ارتباط جــدیــدی را با استــفاده از
راه حل های مدیریت ریسك تبیین نموده بود.

كارگزاران بیمه ای به سرعت نیازمند آموزش مجدد كارمندان خود به منظور رقابت در حوزه گسترده تر مدیریت ریسك بودند، اما این كار نیاز به زمان داشت كه كارگزاران فاقد آن بودند. كلارك اظهار داشت: « به نظر من سرعت تغییرات بسیار قابل ملاحظه است و در حال حاضر كارگزاران بیمه ای از موقعیت مناسبی برای ارائه خدمات مدیریت ریسك در مقایسه با آن چــه كه شــركـت های بـزرگ حسـابداری ارائه داده اند، برخوردار نیستند».

آقای كلارك وضعیت نامناسبی برای كارگزاران بیمه ای ترسیم نمود. وی به شدت در این مورد كه آیا مشتریان از موج جدید ادغام ها در حرفه كارگزاری سود بـرده اند، شك و تردید داشت. به گفته وی، « فرض وجود منافع بـــرای مشتریان منوط به این است كه هر پوشش
بیمـــه ای بر مبنای جهانی ارائه شده باشد. اما به عقیده من این فــرضیــه از واقــعیت بــدور اســت». بیشتر شركت ها در بازارهای محلی یا منطقه ای، و نه در یك مقیاس جهانی فعالیت كـرده اند. كـلارك ادعـا می كند كه بخش عمده ای از ادغام های صورت گرفته به نفع سهامداران و به ضـــرر مشـــتریان بــوده، و طی سال ها نتایج ناامید كننده ای را برای بیشتر كارگزاران بزرگ بدنبال داشته است.

كریستین دامز (Christian Dahms) از شركت آئون جاچ و هابنر (Aon Jauch & Hubener)، كـه یك سـخنرانی مشترك با كلارك انجام داد، نگرش خوشبینانه تری داشت. او معتقد بود كه ادغام ها منجر به ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مشتریان و هم چنین شفافیت بیشتر شده است.
در مــورد رقــابـت بیـن شـركـت های حسابداری، دامز با كلارك هم عقیده بود كه كارگزاران باید مهارت هایی را كه اكنون در اختیار حسابداران است كسب كرده ولی به نظر او برای این كار چندان هم دیر نشده است.
لوتـار ریـدله (Lothar Riedle)، رئیس شركت وبا اسكارانز (Veba Assekuranz)، خبرهای ناخوشایندی برای كارگزاران وابسته آلمان داشت.
وی معتقد است كه آن ها بزودی باید با كارگزاران تجاری بزرگ رقابت نمایند. وی در این رابطه اظهار داشت: « تردید آن ها برای حمله به كارگزاران وابسته به تدریج در حال كاهش است».

فرایند تــمركز بــر بیــمه، بــه همراه كاهش حق بیمه پوشش های صنعتی و فرانشیزهای بالاتر، بدین معنی بود كه قدرت خرید نسبی كارگزاران وابسته كاهش یافته است.
به گفته ریدله، « ما تنها یك سوم از حجم حق بیمه سه سال قبل را در اختیار داریم، در حــالی كه بیــمه گـران حدود چـهار تا پـنج برابر بزرگ تر شده اند».
وی به برنامه موفقیت آمیز خود كه با به كارگیری روش های جایگزین انــتقال ریســك (ART)، هزینه های بیمه ای را می توان كاهش داد، اشاره نمود.
ریدله مدعی شد كه در چنین فضایی، قدرت های بزرگ با توان خرید بسیار بالای خود در شرایطی خواهند بود كه می توانند به شــركت ها، نــرخ هـــایــی پـــایین تــر از
نرخ های كارگزاران وابســته خـودشـــان ارائـه دهـند.

همكـــار وی، الاف كـــاســــتنر (Olaf Kastner)، از شـركــت اتــومبـــیل ســـازی بــی ام و (BMW) و شــركــت كــارگــزاری داخــلی آن بنـــام بــاواریــا ویــرتشــاف‎‎ساجنتــور(Bavaria Wirtschaftsagentur) زمـــانــی كــه ادعــا كــرد
روش های جایگزین انـــتقال ریسك، جانشین بیمه سنتی نخواهند شد، بسیاری را آسـوده خـاطـر نـمود.

وی اظهار داشت، « گرچه گاهی اوقات به نظـر می رسـد كه محــصولات بیمه ای و یا مالی شناخته شده ممكن است جای خود را به ابـــزارهای جــدیــدی، كه هم اكــنون به طور
گسترده ای مطرح می باشند بدهند، ولی اعتقاد راسخ من این است كه در واقعیت نوعی هم زیستی وجـود داشـته و ابـزارهای جـدیـد و قـدیـم در برنامه های سنتی ادغام خواهد شد».
كـــاستنر اضــافه كـــرد كـــه: « ارائــه محصــولات” چنــدســاله ـ چنــدخـطری “ به مدیریت ریسك شركت تنها به دلیل متداول بودن آن، كوته بینانه خواهد بود.
چـــنین پـــوششی مســتلزم شفــافیت زیــاد در وضعیت موجود ریسك درون شركتی است. به علاوه، شرایطی كه به صــورت كلی بیـــان شده و به نــظر نیز سخاوتمندانه می رسند، در صورت وقوع یك خسارت می توانند منجر به بروز بحث های گسترده تری شوند».
بدین ترتیب محصولات بیمه ای چند ساله و چند رشته ای نیز دومین راه حل بهینه برای رسیدگی به ریسك ها می باشند كه به منظور اجتناب از وقوع حوادث باید در اولویت اول باشد.
بدیهی است كه از طریق بیمه اموال
می توان دارایی هـای یك شـــركت را مـــحفوظ داشت، اما زیان وارده به یك مشتری كه بواسطه تـــأخـــیر در پــرداخــت یــك خســــارت بــزرگ
آتش سوزی بوجود آمده، جبران نخواهد گردید.
گفته های كاستنر توسط كارل هاینز جاگر (Karl Heinz Jager)، رئیس بخش بیمه شركت عظیم شیمیایی باسف (BASF)، مورد حمایت قرار گرفت.
در این راستا او نتایج یك مطالعه موردی را دربــاره ایــن مطلب كه شــركــت مزبور چگونه به حادثه آتــش ســـوزی 7 مـــارچ ســـال 1989 در كارخانه های اكسید اتیلن / گلیكول در آنتورب واكنش نشان داد، تشریح كرد. شركــت بــاســف با استفاده از ابزار فنی و گران قیمت فراوانی كه در اختیار داشت به كاهش خطرات اصلی در كارخانه اكسید اتیلن پرداخت، و این تفكر را بعدها به دیگر مراكز تولید خود در لودویشافن (Ludwigshafen) و ایالات متحده منتقل كرد.

تـــومـــاس راشوســـكــــی(Thomas Raschewski)،‎مســــــئول‎روش‎های‎یكپارچه سازی بیمه اتكایی در شركت بیمه اتكایی جنرال و كولون (General & Cologne)، در كنفرانس به این نكته اشاره كرد كه تفاوت های موجود بین بیمه و بیمه اتكایی در حال كاهش است، و تـركیبی از ایـن دو در حـال شـكل گرفتن
می باشد. به گفته راشوسكی، « بیمه گران اتكایی می توانند دانش بیمه های مستقیم بیشتری ایجاد كننــــد، لذا نیـــازمند بــرخورد مســــتقیم با خریداران بیمه هستند تا بتوانند راه حل های بیمه ای مناسـبی را طـراحی نمـایند». او ادامه داد كه، « به دلیل سرمایه فراوانی كه بـــرای پــــوشش ریســـك وجــــود دارد و ســــرمایه گـــذارانی كه برای بازده
حاشیه ای بالاتر نـــسبت به آن چه در بخـــش بانكداری ارائه می شود، حاضر به پذیرفتن ریسك بیمه ای هستند، لذا اهمیت مسئله ظرفیت در حال كاهش می باشد».
به دلیل اهــمیت روزافــزون امر مشـاوره و ارتباطات، راشـوسكی انــتـظار دارد كه رقـــابـــت بـیـن بیـــــمه گـــــران، بیـــــمه گــران اتــكایی،
بانك های ســرمـــایــــه گـــــذاری، مشــــــاوران، شــــــركــت های حســـــابــــداری، بانـــك ها و كارگزاران بیمه ای افزایش یابد.

به عقیده وی، « تسویه خســـارت ها و ســـایر خـــدمات ارائــه شـده بوسیله بیمه گران مستقیم و بیمه گران اتكایی باید تا حد امكان به صورت رایگان درآید».
راشـــوســـكی بیـــان نمود كه تأمین مالی

ریسك ( بوسیله انتشار اوراق بهادار) نقش قابل ملاحظه ای در مدیریت ریســك ایفا خواهد كرد. او اظهار داشت كه « تاكنون برای تأمین مالی خسارت ها در بیش از 24 مـــــورد حـــــوادث فــاجعه آمـــیز و چندین مورد حوادث غیر فاجعه آمیز اوراق قرضه انتشار یافته است.
علیرغم وضعیت ضعیف بازار حدود 3 میلیارد دلار اوراق قرضه توسط بازارهای سرمایه جهت تأمین مالی خسارت های وارده به صنعت بیمه مستقیم و اتكایی تولید شده است». با این حال، تاكنون به عنوان یكی از راه های تأمــین مــالی حــوادث غیــرفاجعه آمیز، شركت
غیر بیمه ای اورینتال لند (Oriental Land) ضامن پرداخت خسارت شده است:

در ایـــن قــرارداد شــركــت مــالـك و
اداره كننده دیسنی لند توكیو، در ماه می سال 1999 ریسك زلزله را در بازار سرمایه به فروش رساند.
به گفته راشوسكی، علیرغم پیشرفت های صورت گرفته، در كل همگرایی بازارهای بیمه و بانكداری هنوز صورت نگرفته است و روش های تركیبی تأمین مالی ریسك به جای آن كه یك قاعده و قانون كلی باشند، حالت استثناء دارند.

نویسنده:
Herbert Fromme & Iise Schlingensiepen

مترجم: علی حبیبی
منبع: Insurance Day, Thursday June 17 1999, No 63, p 10.

بحران مالی در منطقه آسیا، موجب پیشرفت های مهمی در بخش بیمه اعتبار صادراتی در كشورهای چین و هنگ كنگ گردیده است.
به دنبال یك طرح امكان سنجی ، منابع دولتی چین در صدد بر آمده اند كه احتمالاً تا آخر امسال ، یك شركت بیمه اعتبار صادرات غیر تجاری تاسیس كنند.
بنـا بـر یـك گـزارش در روزنـامه دولـتی چاینا دیلی (China Daily)، چنین حـركتی، منـعكس كننده این حقیقت است كه دولت چین در صدد است تا بخش صادرات را كه به سبب بحران مالی آسیا تحت فشار قرار گرفته بود، حمایت كند.

پــس از آن كـه در ســال 1998 صـــادركــنندگان چین برای اولین بار بعد از
سال ها رشد سریع ، رشدی منفی را تجربه كردند، احساس نیاز به بیمه اعتبار صادراتی بیش از پیش در این كشور، قوت گرفت.
این اتـفاق نـظر وجـود دارد كه با استفاده از چهار ابـزار اقـتصادی زیـر می توان به تغییر جهت این جریان كمك نمود:
بـازپـرداخت بـخشی از مـالیات و تعرفه های صادراتی به صادركنندگان
تغییر نرخ ارز
تغییر نرخ بهره
بیمه اعتبار صادراتی
با توجه به این كه استفاده از سه ابزار اول به سبب سیاست كلان اقتصادی كه دولت چین بر آن اصرار داشت، با محدودیت مواجه است، از این رو چین علاقه فراوانی به تاسیس یك شركت بیمه اعتبار صادرات غیر تجاری داشت.

هنــگامی كـه دولـت چیـن در اكــتبر 1989 به شــركت بــیمه خــلق چیــن (People’s Insurance Co of China PICC) دستور داد تا به ارائه بیمه اعتبار صادراتی بپردازد، اما در این زمــینه هنــوز عــقب مـانـدگی هایی وجـود داشت. در حالی كه در سال 1997 ، تنها یك درصد از صـادرات چـین بیمه شدند ، رقم مشابه در ژاپن 39 درصد و در فرانسه 21درصد بوده است.
PICC ، اخیراً بیشتر از 000,200 قرارداد كوتاه مدت و50 قرارداد بلند مدت تر به ارزش بیش از 14 میلیارد دلار آمریكا صادر كرده است. در هر صورت ، با توجه به نقشی كه PICC به عنوان یك بیمه گر تجاری برای خود قائل شده او را از توسعه كامل خدمات و نمایندگی های بیمه اعتبار صادراتی ، برحذر داشته است.

یكی دیگر از مزایای تاسیس شركت بیمه اعتبار صادراتی برای دولت چین ، این واقعیت است كه چنین بیمه ای ، در عین حال ، به عنوان افزایش دهنده سرمایه نیز عمل می كند.
براساس گزارش روزنامه چاینا دیلی در 10 سال گذشته ، PICC باعث افزایش 5 میلیارد دلاری در درآمد موسسات چینی شده است، كه در صورت فقدان خدمات شركت یاد شده، این مؤسسات هرگز قادر به انعقاد قراردادهای صادراتی نبودند.

گـزارشی دیـگر از شـركت بیـمه اعـتبار صـادرات دولـتی هـنگ كنگ (Export Credit Insurance Corporation – ECIC)، نــشان
می دهد كه به واسطه رقابت فزاینده موجود از طرف بیمه گران اروپایی مانند كوفـاس فـرانـسه (Co-face) و هرمس آلمان (Hermes) این شركت به بازنگری عملكردهای خود پرداخته است. شركت بیمه اعتباری كوفاس در ماه مارچ، شعبه ای در هنگ كنگ تاسیس كرد و شركت بیمه هرمس نیز، در ماه گذشته حركت مشابهی را انجام داد.
هـــم چنـــین گــزارش شــده اســت كه گرلینگ (Gerling) هم به گسترش كار خود در هنگ‎كنگ ، تمایل دارد. ECIC تعداد 2200 صادركننده كاملاً كوچك و متوسط را از بازار بالقوه ای كه حدوداً 000,100 موسسه مشابه را در بر دارد، پوشش می دهد.

عـلاوه بر بـازار صـادرات ، بازیـگـرانـی هم چون كوفاس، به دنبال فرصت های مناسب (داخلی ) نیز هستند.
ژان لروكس (Jeanne Le Roux)، مدیـر عـامـل كـوفـاس در هنگ كنگ، در گفـتـگو بــا ایـنشـورنـس دی Insurance Day)) اظهـار كرده است كه : « هدف ما، شروع ارائه بیمه به تجارت داخلی است و از آنجائی كه تقریباً هیچ كس این كار را انجام نمی دهد، تصمیم به انجام آن گرفته ایم.»
نویسنده: Michael Mac Key
مترجم : آرزو علایی
منبع : Insurance Day, May 18 1999, Issue No. 622,p.4

طبق اظهارات هری لاو (Harry Low)، نماینده عالی رتبه صنعت بیمه، تجربه كالیفرنیا در خــصوص جلـوگیـری از كــم بـیمه شـدن
اتــومبــیل های بیــمه گــذاران در این ایـالـت بـا ارائـه قیمت های ارزان تاكنون موفقیت آمیز نبوده و حتی می توان گفت كه با شكست مواجه شده است.
آقای لاو در جلسه ای كه در ژوئن سال 2001 در قالب گردهمایی عمــــومــی در ســانفرانسیســكو برگزار گردید، ضـمن بحث و تبادل‎نظر به سخــنان نــمایندگان بیــمه‎گــــذاران، افــراد عــادی و نمایندگان صنعت بیمه در خصوص این كه چرا بعد از فروش نخستین بیمه نامه در اواسط سال 2000 تاكنون استقبال چندانی از این طرح آزمایشی چهار ساله بعمل نیامده است، گوش فراداد. ریچارد منینگ (Richard Manning)، مدیر منطقه ای طرح ریسك های معین اتومبیل كالیفرنیا CAARP 1 مدیر طرح آزمایشی فوق در این گردهمایی، اظهار داشت: علیرغم این حقیقت كه حدود 2 میلیون راننده بدون پوشش بیمه ای در دو ایالت مورد آزمایش سانفرانسیسكو و لوس آنجلس، وجود دارند اما تاكنون تعداد كمی بیمه نامه ارزان قیمت اتومبیل فروخته شده است.

قیمت بیمه نامه برای افراد مجرد بین 19 تا 25 سال در لوس آنجلس 450 دلار و در سانفرانسیسكو 410 دلار بعلاوه 25 درصد اضافه نرخ می باشد.
رانندگان با پرداخت این مبلغ تحت پوشش بیمه مسئولیت تا سقف تعهدات 000,10 دلار در صورت بروز آسیب جانی به یك نفر، 000,20 دلار در صورت بروز آسیب جانی به 2 نفر یا بیشتر و 3000 دلار در صورت بروز خسارت به اموال قرار می گیرند كه این تعــهدات پـــاییــن تر از حـــد تعـــهدات قانونی، قانون 5,30,15 می‎بـــاشـــد. بــه همـــین عــلت در سـانفـــرانسیسـكو تـا آن تـاریـخ فقـط 26 نـفر از ایـــن نـوع بیمه نامه های ارزان قیمت خریداری كردند.

شخصی در پاسخ به این سوال مدیر طرح كه چرا افراد بیشتری از این نوع بیمه نامه خریداری نكرده اند گفت: برای خانواده های كم درآمد كه استطاعت مالی خوبی ندارند حتی 410 دلار در سال هم مبلغ زیادی است و آن هــا حتی با این مبلغ نیز قــادر به بیـــمه كــردن اتومبیل هایشان نمی باشند.
وی گفت: آن ها به خرید بیمه نامه ای كه فقط ثروتمندان را تحت پوشش قرار می دهد، علاقه ای ندارند زیرا وقتی شما دارایی ای نداشته باشید كه تحت پوشش بیمه قرار بگیرد، دیگر به بیمه اتومبیل نیز نیازی ندارید.

بنابر اعلام كارگزاران و نمایندگان بیمه غرب (IBA West) 1 تعداد زیادی از متقاضیان بیمه اتومبیل ارزان قیمت كه فاقد شرایط مناسب مالی می باشند، طی تماس تلفنی با اعضای این اتـحادیه خـواسـتار كاهش بیشتر حق بیمه مربوطه شده اند.
طی سه سال گذشته، یعنی از زمان شروع طرح كالیفرنیا تاكنون، بیمه گذاران در هر حادثه می توانستند فقط یكبار خسارت دریافت كنند ضمن آن كه در صورت ایجاد خسارت مالی و جانی، دریافت هر دوی آن ها، توأماً امكان پذیر نبود. به علاوه مبلغ دریافتی هر خانواده از شـركت بیـمه بـابـت هر خسارت، طبق قانون نمی تواند بیش از 150 درصد خط فقر جامعه باشد كه این خط برای یك خانواده سه نفره، درآمد سالیانه 000,20 دلار است.

جو هرناندز (Joe Hernandez)، رئیس منتخب كارگزاران و نمایندگان بیمه غرب گفت: تعــداد كمــی از بیــمه گذاران از نظر اقتصادی واجد شرایط استفاده از طرح بیمه اتومبیل ارزان قیمت می باشند و افرادی كه تـوان پـــرداخت حــق بیـــمه را دارنــد نیــز تـرجیح می دهند انواع دیگری از بیمه نامه ها را كه بــا پــرداخت مبلغی بیشتر پوشش بهتری به
آن ها می دهد، خریداری كنند.
آقای هرناندز گفت: حامیان طرح بیمه اتومبیل ارزان قیمت، دلالان و نمایندگان بیمه را در عدم موفقیت طرح مذكور در بازار بیمه مقصر می دانند و آنان را به ممانعت از فروش این بیمه نامه به رانندگان كم درآمد، از طریق طـرح ریسـك های معـین اتـومـبیل كالیفرنیا
متهم می كنند.

جری میلر (Jerry Miller) یكی از اعضای خدمات بیمه ای میلر رابرتسون (Miller Robertson) واقع در نواتو (Novato) كالیفرنیا گفت: به نظر بسیاری از نمایندگان و كارگزاران بیمه، آنان با فروش بیمه نامه های ارزان قیمت در واقع ریسك طرح دعوی در دادگاه علیه خود را خریده اند.
او گفت: بعضی از حامیان این طرح ادعا می كنند كه هیچ مسئولیتی متوجه كارگزاران و نمـــایندگان فــروشنده ایــن نوع بیمه نامه ها
نمی باشــد اما در هیـــچ جای قانــون چنین مصونیتی ذكر نشده است.
بنابر اظهارات آقای هرناندز، از آن جایی كه ممكن است در بعضی مناطق تعدادی از بیــمه گــران قیمت هایی را تعیین كنند كه
بیمه گذاران توانایی مالی لازم جهت خرید

بیمه نامه را نداشته باشند، ما معمولاً برای هر متقاضی و هر منطقه ای قیمت مناسب آن را پیدا می كنیم.
به طور كلی، بیمه نامه ارزان قیمت به دلیل كاهش در هزینه ها با ارزش می باشد، اما به دلیل همین ارزان بودن پوششی كمتر از سطــح حـداقــل مـورد نیـاز رانـندگـان را ارائـه
می كند و نیز شامل یكسری استثنائات گیج كننده می باشد.
مترجم: مریم بغدادی
منبع: Insurance Day, No 671, Thursday June 28, 2001, p. 3.

به دنبال چندین مقاله درباره میگا، تعداد بسیار زیادی از خوانندگان نشریه تازه های جهان بیمه در تماس با دفتر مجله خواستار دریافت لیست اعضای میگا بودند. در اینجا لیســت اعضــای مـیگا به تــفكیك مناطق جغرافیایی و سطح توسعه ارائه می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

مقاله زندگی پس از واقعه 11 سپتامبر: صنعت بیمه هنوز هم شانس رشد دارد فایل ورد (word)