تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با استفاده از روش های كیسه های نایلونی و تولید گاز فایل ورد (word)

 تعیین خوشخوراکی و ارزش غذایی علوفه خشک یونجه در چین های مختلف برداشت با استفاده از روش های كیسه های نایلونی و تولید گاز فایل ورد (word) دارای 95 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد

تحقیق و مقاله ای در مورداهمیت اجزای عملکرد برنج فایل ورد (word)

 تحقیق و مقاله ای در مورداهمیت اجزای عملکرد برنج فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق و مقاله ای در مورداهمیت اجزای

تحقیق و مقاله ای در مورد بیماری باكتریایی سیاه شدگی دانه برنج فایل ورد (word)

 تحقیق و مقاله ای در مورد بیماری باكتریایی سیاه شدگی دانه برنج فایل ورد (word) دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحقیق و مقاله ای

پاورپوینت بررسی پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها فایل ورد (word)

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد  پاورپوینت بررسی پروبیوتیک ها و پری بیوتیک ها فایل ورد (word) دارای 27 اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده

مولكول های پرانرژی چگونه برای تولید تركیبات قندی یا كربوهیدرات ها مورد استفاده ‌گیاه قرار می گیرند فایل ورد (word)

 مولكول های پرانرژی چگونه برای تولید تركیبات قندی یا كربوهیدرات ها مورد استفاده ‌گیاه قرار می گیرند فایل ورد (word) دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل