بانک ایمیل ایرانی (متفرقه) فایل ورد (word)

توجه : این پروژه فقط به صورت فایل (با پسوند) zip ارائه میگردد بانک ایمیل ایرانی (متفرقه) فایل ورد (word) ایمیل مارکتینگ چیست؟ پست الكترونیك یا ایمیل قدیمی ترین و موفق ترین وسیله ارتباطی در اینترنت است كه همواره یكی