انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0 فایل ورد (word)

 انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0 فایل ورد (word) دارای 160 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد انطباق چارچوب معماری سازمانی زکمن با UML 2.0

سمینار دینامیک های دوستی : مدل سازی روابط اجتماعی از طریق شبیه سازی فازی مبتنی بر عامل فایل ورد (word)

 سمینار دینامیک های دوستی : مدل سازی روابط اجتماعی از طریق شبیه سازی فازی مبتنی بر عامل فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل