گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه با روش های خلاقانه فایل ورد (word)

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  گزارش تخصصی علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس زبان و ادبیات فارسی بوسیله آموزشهای دانش آموز محور و مدرسه با روش های خلاقانه فایل ورد (word)

عوامل مؤثر بر یادگیری مربوط به درس تمرین معلمی فایل ورد (word)

 عوامل مؤثر بر یادگیری مربوط به درس تمرین معلمی فایل ورد (word) دارای 37 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد عوامل مؤثر بر یادگیری مربوط به درس

تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی (یک نمونه دیگر) فایل ورد (word)

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  تجربیات مدون تدریس معلم در مقطع ابتدایی (یک نمونه دیگر) فایل ورد (word) دارای 31 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در PDF می

گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان فایل ورد (word)

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  گزارش تخصصی چگونگی کنترل رفتارهای نامتعارف و عدم مسئولیت پذیری در دانش آموزان راهنمایی دبیرستان فایل ورد (word) دارای 33 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و