طراحی و تحلیل یك مخلوط كننده ی متعادل در باند فركانسی خیلی وسیع UWB با استفاده از تکنولوژی CMOS فایل ورد (word)

توجه : این فایل به صورت فایل PDF (پی دی اف) ارائه میگردد  طراحی و تحلیل یك مخلوط كننده ی متعادل در باند فركانسی خیلی وسیع UWB با استفاده از تکنولوژی CMOS فایل ورد (word) دارای 116 صفحه می باشد

کنترل توربین های بادی مجهز به ژنراتورسنکرون با آهنربای دائم به منظور استحصال توان با استفاده ازمبدل های منبع امپدانسی فایل ورد (word)

 کنترل توربین های بادی مجهز به ژنراتورسنکرون با آهنربای دائم به منظور استحصال توان با استفاده ازمبدل های منبع امپدانسی فایل ورد (word) دارای 111 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا

انرژی رله دیفرانسیل برای خطوط انتقال بلند فایل ورد (word)

 انرژی رله دیفرانسیل برای خطوط انتقال بلند فایل ورد (word) دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد انرژی رله دیفرانسیل برای خطوط انتقال بلند فایل ورد

میدان های الكترومغناطیسی فایل ورد (word)

 میدان های الكترومغناطیسی فایل ورد (word) دارای 41 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد میدان های الكترومغناطیسی فایل ورد (word)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در

بررسی کنترل کنندهای توان راکتیو در خطوط انتقال قدرت فایل ورد (word)

 بررسی کنترل کنندهای توان راکتیو در خطوط انتقال قدرت فایل ورد (word) دارای 97 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی کنترل کنندهای توان راکتیو در خطوط

تاثیر کنترل کننده ی FACTS در ثبات سیستم انرژی یا نیروی مرتبط با تغذیه ی ژنراتورهای القایی فایل ورد (word)

 تاثیر کنترل کننده ی FACTS در ثبات سیستم انرژی یا نیروی مرتبط با تغذیه ی ژنراتورهای القایی فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل

تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) فایل ورد (word)

 تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم های قدرت ( DG) فایل ورد (word) دارای 67 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تاثیرات تولیدات پراكنده در پایداری سیستم

بررسی و مطالعه انواع تلفات در شبکه های توزیع فایل ورد (word)

 بررسی و مطالعه انواع تلفات در شبکه های توزیع فایل ورد (word) دارای 40 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی و مطالعه انواع تلفات در شبکه