مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans فایل ورد (word)

 مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans فایل ورد (word) دارای 122 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مبارزه ی بیولوژیک

چگونگی عملکرد اشكال دارویی پیوسته رهش جهت کاهش غلظت خون فایل ورد (word)

 چگونگی عملکرد اشكال دارویی پیوسته رهش جهت کاهش غلظت خون فایل ورد (word) دارای 250 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد چگونگی عملکرد اشكال

بررسی استفاده از ویتامین A همراه با واكسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری كوكسیدیوز در پرندگان فایل ورد (word)

 بررسی استفاده از ویتامین A همراه با واكسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری كوكسیدیوز در پرندگان فایل ورد (word) دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ