مقاله بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسکار کلیوی در کودکان فایل ورد (word)

 مقاله بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسکار کلیوی در کودکان فایل ورد (word) دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی

مقاله تقسیم بندی و آشکارسازی در تصاویر CT ریه به منظور تشخیص توده های ریوی فایل ورد (word)

 مقاله تقسیم بندی و آشکارسازی در تصاویر CT ریه به منظور تشخیص توده های ریوی فایل ورد (word) دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش فایل ورد (word)

 پایان نامه بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلولهای مجزای کبد موش فایل ورد (word) دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد پایان نامه