مقاله تاخیر در تشخیص و درمان سرطان پستان و عوامل موثر بر آن: نقش پزشكان و سیستم درمانی فایل ورد (word)

 مقاله تاخیر در تشخیص و درمان سرطان پستان و عوامل موثر بر آن: نقش پزشكان و سیستم درمانی فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

مقاله بررسی تجربی عملکرد یک مبدل حرارتی تماس مستقیم (سوپرمایزر) و اثر آن در بازیافت حرارت و کاهش آلاینده ها فایل ورد (word)

 مقاله بررسی تجربی عملکرد یک مبدل حرارتی تماس مستقیم (سوپرمایزر) و اثر آن در بازیافت حرارت و کاهش آلاینده ها فایل ورد (word) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا

مقاله Biodegradation of Gachsaran crude oil under extreme environmental conditions by an efficient microbial consortium فایل ورد (word)

 مقاله Biodegradation of Gachsaran crude oil under extreme environmental conditions by an efficient microbial consortium فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله

مقاله بررسی پراکندگی نتایج مقاومت فشاری بتن های سبکدانه حاوی اسکوریا و لیکا فایل ورد (word)

 مقاله بررسی پراکندگی نتایج مقاومت فشاری بتن های سبکدانه حاوی اسکوریا و لیکا فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی پراکندگی

مقاله تأثیر ورودی سرعت باد و گرادیان دما بر روی پخش گازهای سنگین فایل ورد (word)

 مقاله تأثیر ورودی سرعت باد و گرادیان دما بر روی پخش گازهای سنگین فایل ورد (word) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله تأثیر ورودی

مقاله هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز فایل ورد (word)

 مقاله هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) بر روی دانشجویان دانشگاه شیراز فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله هنجاریابی پرسشنامه سلامت عمومی

مقاله بررسی توده بازیك ژوراسیك پایانی ـ كرتاسه زیرین شمال شاهرود با تاكید بر شواهد بافتی، كانی شناسی فایل ورد (word)

 مقاله بررسی توده بازیك ژوراسیك پایانی ـ كرتاسه زیرین شمال شاهرود با تاكید بر شواهد بافتی، كانی شناسی فایل ورد (word) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

مقاله مکان یابی پس تهای فوق توزیع در شبکه های بزر گمقیاس با استفاده از تلفیق الگوریتم های ابتکاری و تکامل یافته با در نظر گرفتن اثر نایقین یها فایل ورد (word)

 مقاله مکان یابی پس تهای فوق توزیع در شبکه های بزر گمقیاس با استفاده از تلفیق الگوریتم های ابتکاری و تکامل یافته با در نظر گرفتن اثر نایقین یها فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات

مقاله پشتیبانی از مهندسی نیازمندیها با ابزارهای خودکار و مقایسه ابزارها فایل ورد (word)

 مقاله پشتیبانی از مهندسی نیازمندیها با ابزارهای خودکار و مقایسه ابزارها فایل ورد (word) دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله پشتیبانی از مهندسی نیازمندیها