مقاله مروری بر کاتالیستهای بر پایه مس در فرایند ریفرمینگ متانول برای تولید هیدروژن فایل ورد (word)

 مقاله مروری بر کاتالیستهای بر پایه مس در فرایند ریفرمینگ متانول برای تولید هیدروژن فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مروری

مقاله بررسی تنوع ژنتیکی جذب فسفر در ارقام، لاینها و توده های بومی جو در شرایط دیم سردسیری فایل ورد (word)

 مقاله بررسی تنوع ژنتیکی جذب فسفر در ارقام، لاینها و توده های بومی جو در شرایط دیم سردسیری فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

مقاله ارزیابی تهدیدها و فرصتهای عوامل راهبردی توسعه صنعت توریسم و گردشگری در شیراز با استفاده از تکنیک SWOT فایل ورد (word)

 مقاله ارزیابی تهدیدها و فرصتهای عوامل راهبردی توسعه صنعت توریسم و گردشگری در شیراز با استفاده از تکنیک SWOT فایل ورد (word) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ

مقاله Computation of first order hydrodynamic loads on a large cylinder in the sea due to combined wave and current, using higher order boundary element method. فایل ورد (word)

 مقاله Computation of first order hydrodynamic loads on a large cylinder in the sea due to combined wave and current, using higher order boundary element method. فایل ورد (word) دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word

مقاله ارزش گذاری کارکرد تفریحی دریاچه زریبار ازروش دومرحله ای هکمن فایل ورد (word)

 مقاله ارزش گذاری کارکرد تفریحی دریاچه زریبار ازروش دومرحله ای هکمن فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله ارزش گذاری کارکرد تفریحی

مقاله طراحی و ساخت پوشش نابازتابنده دو لایه در طول موج 808mm بر روی سطح بستره ی شیشه ای BK7 فایل ورد (word)

 مقاله طراحی و ساخت پوشش نابازتابنده دو لایه در طول موج 808mm بر روی سطح بستره ی شیشه ای BK7 فایل ورد (word) دارای 1 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا

مقاله رفتار ویژ] سیم های حافظه دار NiTi آستنیتی برای کاربرد های زلزله فایل ورد (word)

 مقاله رفتار ویژ] سیم های حافظه دار NiTi آستنیتی برای کاربرد های زلزله فایل ورد (word) دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله رفتار ویژ]

مقاله تشخیص سرطان ریه به کمک منطق فازی و الگوریتم های بهبود دهنده ژنتیک وگداختگی شبیه سازی شده فایل ورد (word)

 مقاله تشخیص سرطان ریه به کمک منطق فازی و الگوریتم های بهبود دهنده ژنتیک وگداختگی شبیه سازی شده فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است