بررسی نیروگاه های گازی و افزایش راندمان آنها از طریق خنک سازی ورودی یا fogging فایل ورد (word)

 بررسی نیروگاه های گازی و افزایش راندمان آنها از طریق خنک سازی ورودی یا fogging فایل ورد (word) دارای 250 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است