ایجاد ته رنگ مشکی بر روی کالای ابریشمی توسط رنگزای گیاهی در دندانه فلزی فایل ورد (word)

 ایجاد ته رنگ مشکی بر روی کالای ابریشمی توسط رنگزای گیاهی در دندانه فلزی فایل ورد (word) دارای 174 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ایجاد ته