بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOS) در ایران (سازمان های غیر دولتی جوانان) فایل ورد (word)

 بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOS) در ایران (سازمان های غیر دولتی جوانان) فایل ورد (word) دارای 256 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج فایل ورد (word)

 مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر آداب و رسوم ازدواج فایل ورد (word) دارای 114 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مونوگرافی شهرستان بوکان با تکیه بر

بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد فایل ورد (word)

 بررسی تأثیر فعالیت های عمرانی ، اقتصادی اداره جهاد كشاورزی شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائیان بخش اشتهارد فایل ورد (word) دارای 186 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

طراحی الگویی جهت تعیین نظام استقرار تسهیلات ارائه دهنده خدمات در مناطق شهری فایل ورد (word)

 طراحی الگویی جهت تعیین نظام استقرار تسهیلات ارائه دهنده خدمات در مناطق شهری فایل ورد (word) دارای 34 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی الگویی جهت