مقاله امکان سنجی استفاده از انرژیهای بادی و خورشیدی در ساختمانهای صفر انرژی در کلانشهر اهواز به منظور خروج از بحران آلودگی هوا فایل ورد (word)

 مقاله امکان سنجی استفاده از انرژیهای بادی و خورشیدی در ساختمانهای صفر انرژی در کلانشهر اهواز به منظور خروج از بحران آلودگی هوا فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و

مقاله بررسی اثر الگوی کاشت بر صفات مرفولوژیکی و آناتومیکی توده های تره ایرانی (Allium ampeloperasum ssp) فایل ورد (word)

 مقاله بررسی اثر الگوی کاشت بر صفات مرفولوژیکی و آناتومیکی توده های تره ایرانی (Allium ampeloperasum ssp) فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل

بررسی حقوق زنان وپدیده خشونت علیه زنان در جامعه فایل ورد (word)

 بررسی حقوق زنان وپدیده خشونت علیه زنان در جامعه فایل ورد (word) دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی حقوق زنان وپدیده خشونت علیه زنان

مقاله پیش بینی قیمت زغال سنگ با استفاده از روش های سری زمانی و درخت دوجمله ای فایل ورد (word)

 مقاله پیش بینی قیمت زغال سنگ با استفاده از روش های سری زمانی و درخت دوجمله ای فایل ورد (word) دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل

مقاله بررسی تاثیر الیاف شیشه برروی خواص رفتارشناسی مکانیکی و جمع شدگی خمیر سیمانی خود تراکم فایل ورد (word)

 مقاله بررسی تاثیر الیاف شیشه برروی خواص رفتارشناسی مکانیکی و جمع شدگی خمیر سیمانی خود تراکم فایل ورد (word) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد

مقاله پیش­بینی و تحلیل تعداد مسافران هوایی با استفاده از مدل­های تحلیل مداخله و ARIMA (یک مطالعه موردی) فایل ورد (word)

 مقاله پیش­بینی و تحلیل تعداد مسافران هوایی با استفاده از مدل­های تحلیل مداخله و ARIMA (یک مطالعه موردی) فایل ورد (word) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

مقاله انتخاب پنجره های مناسب برای دستیابی به بهینه سازی مصرف انرژی فایل ورد (word)

 مقاله انتخاب پنجره های مناسب برای دستیابی به بهینه سازی مصرف انرژی فایل ورد (word) دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله انتخاب پنجره های